Your browser does not support JavaScript!
美語營團體報名
2022領袖菁英美語挑戰營
[下載團體報名檔]
一、注意事項:
            1. 

請下載本校提供的Excel檔格式編輯學員名冊

  2. 請不要隨意變動任何格式,以免收到檔案時無法順利匯入本校資料庫,造成不可預期的錯誤。
  3.

挑戰營活動會為每位學員【投保保險】,請務必協助提供學員完整且正確的基本資料,(如:身分證號、出生年月日、電話、地址、學員年級)

  4.

如補習班有特殊需求,可以備註在郵件上,郵件書寫範例請參閱如下

二、郵件書寫範例
        主旨:2022領袖菁英美語挑戰營+補習班/國小(名稱) 
        內容:
     補習班/國小 名稱: 
    地址: 
    聯絡人:
    電話: 
    備註:
三、團體報名專用E-mail:lizen511@lzsh.tc.edu.tw>
       團體報名電話:04-24834138分機511512513514